Praktijk RAAQ

Stil zijn.....is ontmoeten!

  • Zorg voor lichaam en geest
  • Unieke vorm van coaching en begeleiding
  • Therapeutisch inzicht
  • De kracht van zelfgenezing

Praktijk RAAQ

Afbeelding bij Praktijk RAAQ
"De mens staat bij mij centraal, niet de klacht alleen"

Visie

De kerntaak van mijn praktijk bestaat uit het leveren van professionele cliëntenzorg door middel van integrale lichaamstherapie, waardoor het zelfgenezend vermogen van de cliënt wordt gestimuleerd en het welbevinden van de cliënt wordt verbeterd. De mens staat bij mij centraal, niet de klacht alleen.

Holistische benadering

Een holistische benadering geeft meer inzicht in de mens en zijn gezondheid. Niet alleen symptoomgericht behandelen zoals we hier in het westerse vaak doen, maar verder kijken dan de klacht. De cliënt bekijken in zijn geheel, met al zijn fysieke, mentale en emotionele processen. Een van de methodes die ik gebruik is het ontleden van lichaamstaal. Een lichaam liegt nooit. De taal van het lichaam helpt mij op zoek te gaan naar de kern, van waaruit herstel van lichaam en geest mogelijk is. Tijdens de opleiding heb ik geleerd dat we geen dokter zijn. Bij twijfel verwijs ik dan ook door naar de huisarts of een andere zorgverlener.

Leer voor jezelf zorgen

Goed voor je lichaam en geest zorgen is van levensbelang. Aanraking is o.a. een goede manier om dichter bij jezelf te komen. Niet alleen worden blokkades van fysieke processen in je lichaam geactiveerd om te herstellen, ook je mentale en emotionele processen worden uitgenodigd om te herstellen. Je wordt uitgenodigd om te voelen wat je voelt. De essentie is om gevoelens en emoties toe te laten en te ervaren wat ze met je doen. Naast bewustwording geeft het je inzicht in je huidige patronen en kun je ervoor kiezen hoe daar mee om te gaan.

Klachten worden niet gezien als toevallige gebeurtenissen. Ze worden gezien als waardevolle en zinvolle signalen van je lichaam. 

Praktijk RAAQ nieuwsbrief

Blijf op de hoogte